Používáme cookies.
Souhlasím
5_Case studies

Průmysl máme pod kůží

Věnujeme mu péči už 20 let. Úspěšně jsme divestovali 13 projektů

Rozumíme potřebám malých a středních podniků. Vedle třinácti aktuálně držených podniků jsme již třináct projektů ukončili. Restrukturalizovali a rozvíjeli jsme podniky v problémech. Pomáhali jsme byznysu růst.

Case Studies

LESS & TIMBER

Českomoravský len, a. s.

Sběrné suroviny, a. s.

ZPA Nová Paka, a. s.

LESS & TIMBER

Firma v roce převzetí - leden 2015

Jet Investment získal dřevozpracující podnik LESS & TIMBER v roce 2015 v insolvenčním řízení a stal se tak 100 % vlastníkem jednoho z nejmodernějších závodů na zpracování jehličnatého dřeva v EU. Jednalo se o poměrně zdravou společnost, kterou do problémů přivedla neschopnost původního majitele splácet vysoké investice. Pro Jet Investment šlo o strategickou investici s významnou perspektivou růstu.

Firma v roce divestice - červen 2018

Podnik se třemi geograficky vzdálenými pilami a závodem na zpracování dřeva vyžadoval nutnou restrukturalizaci a racionalizaci provozů. Během necelých čtyř let Jet Investment očistil podnik od nepotřebných aktiv, investicí do nové haly v čáslavském areálu LESS & TIMBER pak soustředil klíčový pilařský provoz a výrobu lepeného hranolu na jednom místě, čímž se podařilo nejenom navýšit kapacitu roční produkce hranolu z 15 až na 20 tisíc m3, ale i dosáhnout nákladových a dalších synergií.

Výsledek

V roce 2018 podnik kupuje česká investiční skupina Prosperita Holding. LESS & TIMBER s více než 300 zaměstnanci tak přešel pod silného strategického partnera, který hodlá výrobu i zaměstnanost nadále rozvíjet.

Zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 6,3násobek vstupní investice, jednalo se o jednu z nejúspěšnějších investic Jet Investment.

Českomoravský len, a. s.

Firma v roce převzetí - únor 2000

Společnost v době našeho převzetí vykazovala záporný hospodářský výsledek. Organizačně byla členěna do tří na sobě nezávislých výrobních programů – impregnace papíru a laminaci desek pro nábytkářský průmysl, zpracování lněného stonku ve vlastních tírnách a kovovýroby s vlastním vývojem jednoduchých zemědělských strojů.

Firma v roce divestice - březen 2001

Společnost jsme nejprve stabilizovali uzavřením neperspektivního programu kovovýroby a snížením počtu administrativních pracovníků. Během jednoho roku jsme tak mohli najít strategické partnery pro dvě zbývající funkční divize. Laminaci včetně know-how, výrobních aktiv a nemovitostí do svého výrobního portfolia zařadil jeden z největších výrobců dřevovláknitých a MDF desek, Dřevozpracující družstvo Lukavec. Divize zpracování lnu včetně většiny tíren našla majitele ve společnosti založené a vlastněné především pěstiteli lnu.

Výsledek

Díky restrukturalizačním krokům Jet Investment se podařilo z nefunkční společnosti vyčlenit zdravé divize a z velké části zachovat tradiční výrobu i pracovní místa upadajícího podniku.

Zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 3,9násobek vstupní investice.

Sběrné suroviny, a. s.

Firma v roce převzetí - srpen 1999

Sběrné surovin vykupovaly, třídily a následně prodávaly druhotné suroviny. Podnik také centrálně řídil desítky regionálních středisek, které spravovaly stovky dalších lokálních výkupen druhotných surovin. Takto náročná organizační struktura znemožňovala podniku dostatečně vydělávat.

Firma v roce divestice - březen 2001

Po rozdělení společnosti na jednotlivá střediska jsme většinu z nich odprodali zájemcům z řad zpracovatelů a obchodníků s druhotnými surovinami (např. Remat nebo ASA). Některé méně zajímavé výkupny jsme odprodali přímo jejich zaměstnancům.

Výsledek

I přes ukončení obchodní činnosti původní společnosti se business dál úspěšně rozvíjí pod novými vlastníky.

Zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 2,9násobek vstupní investice.

ZPA Nová Paka, a. s.

Firma v roce převzetí - srpen 2001

Jet Investment majetkově vstoupil do krachující společnosti ZPA Nová Paka, když stávající management nebyl schopen realizovat podnikatelský záměr, který by společnost vyvedl z krize. K vyhrocení situace přispěla i úvěrující banka, která požadovala jednorázové okamžité splacení úvěru, a tím společnosti hrozil úpadek.

Firma v roce divestice - listopad 2007

Nový krizový management dosazený společností Jet Investment vypracoval záměr vyvedení firmy z úpadku, jeho hlavními parametry bylo dohodnutí úvěrování jinou bankou, redukce počtu zaměstnanců úměrně k dosahovaným tržbám, správné nastavení obchodní a cenové politiky, zaktivování nepotřebného majetku a zejména rozvoj hlavního výrobního programu, protože výroba měřicí a regulační techniky pro průmyslové použití byla vyhodnocena jako velice perspektivní.

Výsledek

Dlouhodobě ztrátová firma si naplněním ozdravného plánu opětovně vybudovala pevné postavení na tuzemském i zahraničním trhu. Udržela si kontinuálně vysokou kvalitu výroby a zvládla náročnou certifikaci svého výrobního programu pro jadernou energetiku. ZPA Nová Paka úspěšně pokračuje ve své podnikatelské činnosti, rozvíjí a zdokonaluje svůj nosný výrobní program, který má tradici více jak 72 let.

Zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 6,8násobek vstupní investice.

Moravské autoopravny, a. s.

Moravské autoopravny, a. s.

Firma v roce převzetí - říjen 1998

Již při vstupu do společnosti Moravské autoopravny bylo zřejmé, že jedna z nástupnických firem ČSAD se svým úzce zaměřeným výrobním programem na generální opravy a repase nákladních automobilů Tatra nedokáže v nových podmínkách obstát. Proti ní stála řada menších, konkurenčních firem, které dokázaly nabídnout podobné služby i kvalitu s daleko nižšími náklady. Negativní vliv na chod společnosti měly také samotné problémy automobilky Tatra.

Firma v roce divestice - únor 2002

Podařilo se úspěšně naplnit investiční záměr ukončení výrobní činnosti a prodeje aktiv rozsáhlého areálu.

Zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 4násobek vstupní investice.

Kolik společností jsme úspěšně divestovali

Společnost Obor Termín akvizice Termín divestice
LESS & TIMBER dřevozpracující průmysl, energetika leden 2015 červen 2018
Texiplast, a. s. geosyntetika duben 2010 září 2013
Avízo, s. r. o. obalový průmysl srpen 2008 březen 2013
Rolofol, s. r. o. obalový průmysl leden 2008 listopad 2011
ZPA Nová Paka, a. s. elektrotechnický průmysl srpen 2001 listopad 2007
Jitka, a. s. textilní průmysl září 2005 září 2007
Hutní montáže, a. s. těžké strojírenství srpen 2002 březen 2005
Adast Blansko, a. s. strojírenství březen 2004 říjen 2004
Vinium, a. s. potravinářský průmysl červenec 2001 duben 2003
Moravské autoopravny, a. s. opravny, automobilový průmysl říjen 1998 únor 2002
Českomoravský len, a. s. textilní průmysl únor 2000 březen 2001
Sběrné suroviny, a. s. sběr odpadu srpen 1999 březen 2001
Kornolit, a. s. výroba plastů duben 1998 únor 2000