Používáme cookies.
Souhlasím
1_Historie

Uvádíme do pohybu kapitál i firmy

Dvacet čtyři let pracujeme pro středoevropský průmysl

Už téměř čtvrtstoletí zhodnocujeme firmy. Zhodnocujeme kapitál vlastní i kapitál spolupracujících investorů. Našima rukama prošlo osmadvacet společností.

 

Jet Investment v kostce

Jsme investiční společnost a obhospodařovatel fondů kvalifikovaných investorů Jet pod regulací České národní banky. K financování investičních projektů využíváme vlastní prostředky, svůj kapitál nám svěřují institucionální investoři z Česka i zahraničí. Investovat do private equity s námi však mohou i privátní investoři, tuto možnost nabízíme od roku 2015 skrze fondy Jet. Investorům dlouhodobě přinášíme zajímavé zhodnocení vložených prostředků, během dvaceti let jsme dosáhli IRR 25 % p. a.

Od svého vzniku v roce 1997 se zaměřujeme na investice do malých a středních průmyslových podniků v celém středoevropském regionu. S dvaceti lety zkušeností v oblasti private equity dokážeme díky finanční a strategické podpoře pomoci firmám k dalšímu růstu. Specializujeme se na investice typ late-stage venture, growth, buy-out a turnaround/rescue. Historicky jsme úspěšně podpořili, restrukturalizovali nebo reorganizovali 28 podniků a stáli za několika významnými soudem povolenými reorganizacemi výrobních společností v České republice a na Slovensku

Divestice MSV Metal Group

Za osm let  řízení Jet Investment se z MSV Metal Studénka stala zisková společnost, která investuje do technologií a dobře platí své zaměstnance, společnost s rekordní výší zakázkové knihy, naplněnou výrobní kapacitou a s jasnou vizí, co dále rozvíjet a do čeho investovat.

2020
2019

Divestice BENET AUTOMOTIVE

Prodej BENET AUTOMOTIVE strategickému partnerovi byl poměrně rychlým, ale efektivním vyústěním vstupu Jet Investment do projektu.

Divestice KORDÁRNY Plus

Realizovaný výnos pro investory představoval 5,9násobek vstupní investice, v historii brněnské investiční společnosti patří tento projekt mezi ty nejúspěšnější.

 

První divestice fondu Jet 1

Prodej společností LESS & TIMBER a její dceřiné společnosti LESS & ENERGY byl první divesticí fondu Jet 1 a stal se jedním z nejúspěšnějších projektů v historii Jet Investment. Během necelých čtyř let dosáhly celkové příjmy z projektu 6,3násobku počáteční investované částky. 

 

Úpis fondu Jet 2

 

 

2018
2017

Konec upisovacího období fondu Jet 1

 

HOECKLE Group

akvizice 2017 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

díly pro automobilový průmysl, přesné strojírenství

člen skupiny HOECKLE POLDI Group

 

BENET AUTOMOTIVE s. r. o.

akvizice 2017 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

díly pro automobilový průmysl

člen skupiny COMPOSITE Group

 

Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.

akvizice 2017 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

železniční průmysl

člen skupiny MSV Metal Group

 

 

BRONSWERK HEAT TRANSFER, s. r. o.

akvizice 2016 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

výrobky a služby pro ropný a energetický průmysl

člen skupiny PBS INDUSTRY Group

 

FIBERPREG GmbH, Fiberpreg CZ

akvizice 2016 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

speciální chemie, technické textilie

základní společnost skupiny COMPOSITE Group

 

Payment4U, a. s.

akvizice 2016 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

elektrotechnický průmysl a software

základní společnost skupiny PAYMENT4U Group

 

 

2016
2015

Transformace Jet Investment a úpis fondu Jet 1

Jet Investment se z investiční skupiny transformuje do investiční společnosti regulované ČNB a získává oprávnění pro obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů. Vzniká private equity fond Jet 1, investiční fond a. s. Do něj během půl roku vložilo více než 100 investorů přibližně 3,3 miliardy korun, z čehož 40 % tvořil vklad partnerů Jet Investment.

 

LESS & TIMBER, a. s.
LESS & ENERGY, s. r. o.

akvizice 2015 – divestice 2018
dřevozpracující průmysl, stavební materiály a příslušenství, obnovitelné zdroje energie
zhodnocení 6,3násobku investice

 

MSV Metal Studénka, a. s.

akvizice 2013 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

železniční průmysl

základní společnost skupiny MSV Metal Group

 

Nový partner Jet Investment

Do Jet Investment vstupuje jako partner Marek Malík.

2013
2010

KORDÁRNA Plus, a. s.

Slovkord, a. s., Slovenský hodváb, a. s.

akvizice 2010 – ve vlastnictví Jet Investment doposud

technické textilie, speciální chemie

základní společnost skupiny KORD Group

 

Akvizice Kordárny v sobě snoubí hned několik prvenství – jedná se o první zahraniční akvizici Jet Investment. Současně šlo ve své době o největší soudem povolenou a zároveň první přeshraniční reorganizaci u nás. Dodnes se počítá mezi největší a nejúspěšnější reorganizace výrobního podniku v historii českých insolvencí.

Avízo, s. r. o.

akvizice 2008 – divestice 2013

obalový průmysl

zhodnocení 1,2násobku investice

 

ROLOFOL, s. r. o.

akvizice 2008 – divestice 2011

obalový průmysl

zhodnocení 0,6násobku investice

 

 

2008
2006

STROJÍRNY POLDI, a. s.

akvizice 2006 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

díly pro automobilový průmysl, přesné strojírenství

základní společnost skupiny HOECKLE POLDI Group

Jitka, a. s.

akvizice 2005 – divestice 2007

textilní průmysl

zhodnocení 1,3násobku investice

2005
2004

PBS INDUSTRY, a. s.

akvizice 2004 – ve vlastnictví fondu Jet 1 doposud

průmyslové a těžké strojírenství, díly pro automobilový průmysl

základní společnost skupiny PBS INDUSTRY Group

 

ADAST Blansko

akvizice 2004 – divestice 2004

strojírenství

zhodnocení 1,8násobku investice

 

Hutní montáže, a. s.

akvizice 2002 – divestice 2005

těžké strojírenství

zhodnocení 1,1násobku investice

2002
2001

ZPA Nová Paka, a. s.

akvizice 2001 – divestice 2007

elektrotechnický průmysl

zhodnocení 6,8násobku investice

 

VINIUM, a. s.

Víno Bzenec, a. s.

akvizice 2001 – divestice 2003

potravinářský průmysl

zhodnocení 2,2násobku investice

 

 

Jet Investment se stěhuje 
do nového sídla na ulici Hlinky

Jet Investment se přibližně od přelomu tisíciletí obrací k sofistikovanějším způsobům restrukturalizací. Vedle nákladových, majetkových či finančních aspektů podniky ozdravuje zejména v oblasti podnikatelské strategie a kvality managementu. Vedle restrukturalizací probíhají také nutné likvidační projekty u společností se zajímavými aktivy bez možnosti dlouhodobě uspět na trhu. Vybrané akvizice zůstávají v portfoliu Jet Investment až doposud.

 

Českomoravský len a. s.

akvizice 2000 – divestice 2001

dřevozpracující průmysl

zhodnocení 3,9násobku investice

2000
1999

Severomoravské sběrné suroviny, a. s.

Sběrné suroviny Brno, a. s.

akvizice 1999 – divestice 2001

sběr odpadu

zhodnocení 2,9násobku investice

Moravské autoopravny Olomouc, a. s.

akvizice 1998 – divestice 2002

opravny, automobilový průmysl

zhodnocení 4,0násobku investice

 

Kornolit, a. s.

akvizice 1998 – divestice 2000

výroba plastů

zhodnocení 3,2násobku investice

 

 

 

 

1998
1997

Založení Jet Investment

Igor Fait s partnery Luborem Turzou a Liborem Šparlinkem zakládá Jet Investment. Investiční skupina se od počátku zaměřuje na restrukturalizaci průmyslových firem. U prvních projektů s nevyužitými aktivy a neefektivními strukturami se jedná zejména o manažerská rozhodnutí směřující k racionalizaci jejich podnikání a finančního řízení.