Používáme cookies.
Souhlasím
blue-fond-jet-2

Investujte s námi do private equity fondu Jet 2

Dopřejte si luxus vysokého výnosu s přiměřeným rizikem

Po celé Evropě se skrývá mnoho neobjevených investičních příležitostí s velkým potenciálem. Jsou to průmyslové podniky. Některé z nich stojí před expanzí, jiné čekají na návrat do první ligy. Mají jednu společnou věc – potřebují finance a know-how. My máme obojí. Pokud se vyhledáváním a řízením firem zabýváte už 20 let tak jako my, snižujete riziko takové investice na minimum. Fondy Jet pro kvalifikované investory jsou tu od toho, abyste se na objemných investicích do private equity mohli podílet spolu s námi a profitovat z jejich vysokých výnosů.

Do fondu Jet 1 se před dvěma lety rozhodlo investovat více než 100 investorů z celé ČR a ze zahraničí. Fond doposud dosáhl zhodnocení 16 % p. a. Stejnou příležitost bychom rádi nabídli i vám.

 
160
INVESTORŮ
4 mld.
INVESTIČNÍHO KAPITÁLU (Kč)
15 %
VKLAD PARTNERŮ JET
24 %
ZAINVESTOVÁNO
8-10
LET INVESTIČNÍ HORIZONT
15 %
CÍLOVÁ VNITŘNÍ MÍRA NÁVRATNOSTI

85f037e1-1fb8-4fd0-b6cb-d967493b3e68 Chci vám zavolat

Investici vám osobně představíme

Děkujeme za váš zájem o fond Jet 2. Je nám jasné, že o tak důležité investici se nerozhodujete online. Rádi bychom si s vámi o vašem záměru promluvili a popřípadě našli vhodný termín osobní schůzky.

Investice 1–10 milionů Kč

Věnovat se vám budou David Kufa a Tomáš Kálal ze společnosti CONSEQ

+420 602 769 223, +420 728 083 535

Investice 10 milionů Kč a výše

Věnovat se vám bude Jan Brávek z Jet Investment.

Volejte prosím +420 724 357 700

Investujeme dle uznávaných standardů

Uplatňujeme standardizované principy fundrisingu, investování a řízení investiční společnosti. Máme licenci k zakládání a obhospodařování private equity fondů v celé EU. Naše investice navíc podléhají přísnému dohledu ČNB.

Aktivně řídíme každý podnik v portfoliu

Na vysokých výnosech nepracujeme z kanceláře. Naši projektoví ředitelé každý podnik v portfoliu osobně řídí a jejich odměny zcela závisí na dlouhodobých výsledcích firem.

Mluví za nás dlouhodobé výsledky

Úspěšnost posledních dvaceti let dokládá náš track record. Začínali jsme s milionem a dnes s našimi investory vyděláváme miliardy. Zásadně investujeme jen do projektů, kterým věříme.

Jak se stát investorem Jet2

Krok za krokem

 • Před tím, než investujete

  Každý investor je originál. Vaše potřeby a otázky s vámi probereme osobně na schůzce tváří v tvář. Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Rádi jej zodpovíme nad šálkem kávy. Máte obavy? Pokusíme se je rozptýlit. Zavolejte nám a domluvte si termín, který vám bude vyhovovat.

 • Podpis investiční smlouvy

  Rozhodli jste se s námi investovat? Vážíme si vaší důvěry! Naším prvním společným krokem bude podepsání investiční smlouvy. Jde o dohodu, ve které se zavazujete investovat ve fondu Jet 2 úpisem akcií. Smlouva jasně stanovuje maximální částku, kterou hodláte zainvestovat a která nesmí být překročena. Spolu se smlouvou obdržíte ještě stanovy fondu, které určují práva a povinnosti jeho členů, a také statut fondu, který jasně vymezuje jeho investiční strategii a je předkládán Českou národní bankou.

 • Investiční období fondu

  První tři roky investičního horizontu, který je pro fond Jet 2 stanoven na osm až deset let, pro vás budou nejrušnějším obdobím. Od roku 2018 do roku 2021 si Jet Investment bude od svých investorů postupně svolávat jejich finanční prostředky a bude je využívat k akvizicím do cílových podniků. V případě takzvaného „capital call“ máte třicet dnů na to, abyste fondu poslali požadovanou částku. Oproti vašim finančním prostředkům získáte akcie fondu v nelistinné podobě.

 • Za polovinou investičního horizontu

  Manažeři Jet Investment mají po dobu existence fondu stejný cíl jako vy, totiž vrátit vám co nejdříve pořizovací hodnotu akcií. Důvod je zcela pragmatický. Dokud na svém účtu nebudete mít zpět to, co jste zainvestovali, investiční společnost ani její zakladatelé nemají nárok na výkonnostní odměnu. Ačkoliv neumíme předvídat, kdy k tomu přesně dojde (nejspíše v druhé polovině horizontu), můžeme vás ujistit, že jsme maximálně motivováni k tomu, aby se tak stalo co nejdříve.

 • Váš exit z fondu

  Na konci investičního horizontu zbydou ve fondu pouze likvidní aktiva, tedy finanční prostředky z prodeje společností. V tu chvíli se fond Jet 2 přemění z uzavřeného na otevřený a umožní vám exit tím, že mu odprodáte své akcie. Věříme, že po osmi až deseti letech od vaší investice to pro vás bude příjemná povinnost.

FAQ

Na co se investoři ptají

 • Co jsou fondy kvalifikovaných investorů?

  Investice do fondů kvalifikovaných investorů, kam patří i fondy Jet, nejsou otevřeny široké veřejnosti. Fondy Jet umožňují investorům, nejčastěji finančním institucím a fyzickým osobám, podílet se na mnohonásobně větších investičních příležitostech, než na které by mohli dosáhnout sami. I proto s námi můžete investovat pouze v případě, že jste si vědomi rizik, které s sebou investice do fondu přináší, a že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí. Tuto skutečnost ještě před investicí musíte potvrdit v prohlášení. Váš status kvalifikovaného investora pak potvrzuje administrátor fondu.

 • Existuje nějaký limit pro výši investice?

  Minimální investice do fondu Jet 2 je 1 milion korun, horní limit není stanoven. Výše investice nicméně ovlivňuje, s jakým subjektem budete investici řešit. Investice 10 milionů a výše jsou v naší kompetenci a investiční smlouvu tak budete podepisovat se zástupcem Jet Investment. Pokud se rozhodnete investovat pod 10 milionů, pečovat o vás bude naše partnerská společnost CONSEQ. Díky tomu budeme moci každému investorovi věnovat více času a osobní péče. Ať už se ale rozhodnete investovat jakoukoliv částku, vaše práva i povinnosti investora zůstávají identické.

 • Jakou návratnost své investice mohu s fondem Jet 2 očekávat?

  Cílovou vnitřní míru návratnosti po odečtení všech nákladů a odměn jsme pro fond Jet 2 stanovili na 15 % za rok a více. Náš předpoklad o výnosnosti aktuálně naplňuje také fond Jet 1, který za dva roky dosáhl na zhodnocení 16 % p. a.

 • Kdy mohu investovat do fondu Jet 2?

  Upisovací období fondu Jet 2 probíhá od března do října 2018. Pokud o investici vážně uvažujete, raději nás kontaktujte co nejdříve. V případě, že se fond naplní ještě před konečným termínem, nebude již možné do fondu investovat. Další možnost podílet se na našich investicích a výnosech vám budeme moci nabídnout až za několik let se zamýšlenými fondy Jet 3 a Jet 4.

 • Jaká bude cílová hodnota kapitálu Jet 2 po upsání všech investic v říjnu 2018?

  Cílová hodnota kapitálu fondu se pohybuje v rozmezí 2,5 miliardy až 5 miliard korun.

 • Jak dlouhý je investiční horizont fondu Jet 2?

  Ideálně osm, maximálně pak deset let.

 • Co znamená, že je fond Jet 2 uzavřeného typu?

  Akcie, které ve fondu vlastníte, vždy odpovídají jeho vlastněnému majetku, tzn. primárně nelikvidním majetkovým účastem v podnicích. Proto není možné, aby fond v průběhu svého investičního horizontu odkupoval vlastní akcie na žádost investorů.

 • Mohu z fondů Jet vystoupit v průběhu investičního horizontu?

  Na takovou možnost jsme samozřejmě připraveni. Ačkoliv je fond Jet 2 uzavřeného typu, ctíme vaše přání fondovou strukturu opustit. K tomuto účelu pro vás máme připraveny takzvané „aukce“, které se konají minimálně jednou ročně a v nichž můžete za naší asistence své akcie divestovat. Nutnou podmínkou prodeje vašich akcií je samozřejmě poptávka ze strany nakupujícího, divestice bohužel nemůžeme garantovat.

 • Co to je aukce a jak probíhá?

  Potřebujete z fondu Jet 2 vystoupit před ukončením investičního horizontu? Během každoroční aukce vás Jet Investment anonymně propojí s investory, kteří mají zájem vaše akcie odkoupit. Své akcie můžete převést buď stávajícím investorům fondu, nebo zcela nově příchozím, kteří splní legislativní požadavky kvalifikovaného investora. Teprve, když se s protistranou naším prostřednictvím dohodnete, odhalíme identitu vaši i protistrany. Veškerou administrativu spojenou s prodejem akcií a převodem vašich povinností na nového investora vyřešíme za vás.

 • Co je to capital call a kdy se mě bude týkat?

  Při podpisu investiční smlouvy se zavážete investovat částku, kterou si sami zvolíte. Fondu Jet 2 tím dáváte svolení si od vás tyto finanční prostředky během investičního období vyžádat, takzvaně „ svolat kapitál“. Během prvních tří let investičního horizontu tak proběhne několik capital calls, typicky před nákupem akvizic. Fond Jet 1 například v rámci svého investičního období využil šesti capital calls. V případě capital call máte třicet dnů na to, abyste fondu poslali požadovanou částku. Oproti vašim finančním prostředkům získáte akcie fondu v nelistinné podobě. Po každém capital call navíc obdržíte výpis z účtu, ze kterého zjistíte přesný objem akcií, který ve fondu držíte.

 • Víte dopředu, do jakých společností budete investovat a kolik jich bude?

  Plánujeme investovat do osmi až patnácti malých a středních výrobních společností v Evropě, ze kterých vybudujeme čtyři až pět oborových platforem. Z hlediska fáze vývoje, ve kterých se podniky nacházejí, budeme i nadále postupovat dle naší dosavadní strategie a uskutečňovat akvizice typu buy-out, growth, rescue / turnaround a late-stage venture. Při investicích do průmyslových oborů budeme dbát na diverzifikaci portfolia. Půjde především o strojírenství, speciální chemii, technické textilie, stavební materiály, obnovitelné zdroje energie, automotive, letecký a železniční průmysl, avšak nebudeme se bránit ani oportunistickým investicím.

 • Kdo jsou investoři fondů Jet?

  Jako největší český private equity fond umožňujeme investice fyzickým osobám. Do fondu Jet 1 s námi investovalo více než sto podnikatelů a manažerů, přičemž minimální vklad činil pět milionů korun. Fond Jet 2 bude kromě individuálních investorů otevřen i finančním institucím.

 • Jaké je success fee pro Jet Investment?

  Základní odměna za obhospodařování fondu Jet 2 je stanovena na 1,8 % za rok. Nadprůměrných výnosů ale dosahujeme především díky tomu, že naši projektoví manažeři dennodenně přímo v terénu naše podniky řídí. Na výkonnostní odměny máme v Jet Investment nárok teprve ve chvíli, kdy vám plně vrátíme pořizovací hodnotu akcií, typicky v druhé polovině investičního horizontu. Výkonnostní odměna pro obhospodařovatele je 1 %, pro zakladatele pak 20 % z příjmů vyplacených nad úroveň vstupní investice.

 • Jaká je vlastnická struktura fondu Jet 2?

  Generálním partnerem fondu Jet 2 jsou partneři Jet Investment, kteří budou držet deseti- až dvacetiprocentní podíl akcií fondu. Osmdesát až devadesát procent pak bude v držení limitovaných partnerů, především jednotlivců s vysokým čistým jměním a finančních institucí, včetně těch nadnárodních.