Používáme cookies.
Souhlasím

track record

Výsledky prokazatelně dokládající dlouhodobé zisky a výnosnost fondu