Používáme cookies.
Souhlasím

exit strategie

Předem stanovený postup při dosažení strategického cíle investora, případně postup při selhání stanovené strategie. Typickými exit strategiemi mohou být: prodej firmy strategickému partnerovi, sloučení s jinou firmou, vstup na burzu nebo také uzavření firmy.