U private equity fondů probíhají distribuce z fondu k investorům průběžně, a to vždy jakmile má fond k dispozici volné finanční prostředky získané z dividend z portfoliových společností nebo z jejich prodeje a které již dále neinvestuje do jiných investičních projektů. Distribuce probíhá vždy formou zpětného odkupu investičních akcií fondu nebo formou výplaty dividendy z fondu.

V případě otevřeného fondu Jet Industrial Lease distribuce probíhá individuálně, na základě rozhodnutí každého investora samostatně, a to vždy formou odkupu. Dle smluvních podmínek investor může po třech letech podat avízo fondu o plánovaném odkupu a za 12 až 15 měsíců od tohoto avíza odkup realizovat.