Používáme cookies.
Souhlasím

Při podpisu investiční smlouvy se zavážete investovat částku, kterou si sami zvolíte. Fondu Jet tím dáváte svolení si od vás tyto finanční prostředky během investičního období vyžádat, takzvaně „svolat kapitál“. Během prvních tří let investičního horizontu tak probíhá několik capital calls, typicky před nákupem akvizic. Fond Jet 1 například v rámci svého investičního období využil šesti capital calls. V případě capital call máte třicet dnů na to, abyste fondu poslali požadovanou částku. Oproti vašim finančním prostředkům získáte akcie fondu v nelistinné podobě. Po každém capital call navíc obdržíte výpis z účtu, ze kterého zjistíte přesný objem akcií, který ve fondu držíte.