Při podpisu investiční smlouvy s private equity fondem se investor zaváže investovat částku, kterou si sám zvolí. Fondu Jet tím dává svolení si tyto finanční prostředky během investičního období vyžádat, takzvaně „svolat kapitál“. Během prvních tří let investičního horizontu probíhá několik capital calls, typicky před nákupem akvizic. Fond Jet 1 například v rámci svého investičního období využil šesti capital calls. V případě capital call má investor minimálně třicet dnů na to, aby fondu poslal požadovanou částku. Oproti svým finančním prostředkům získá investor investiční akcie fondu. Po každém capital callu navíc investor obdrží výpis z účtu, ze kterého zjistí přesný objem akcií, který ve fondu drží.