Používáme cookies.
Souhlasím

Jaké je success fee pro Jet Investment?

Základní odměna za obhospodařování fondu Jet 2 je stanovena na 1,8 % za rok. Nadprůměrných výnosů ale dosahujeme především díky tomu, že naši projektoví manažeři dennodenně přímo v terénu naše podniky řídí. Na výkonnostní odměny máme v Jet Investment nárok teprve ve chvíli, kdy vám plně vrátíme pořizovací hodnotu akcií, typicky v druhé polovině investičního horizontu. Výkonnostní odměna pro obhospodařovatele je 1 %, pro zakladatele pak 20 % z příjmů vyplacených nad úroveň vstupní investice.