Používáme cookies.
Souhlasím

Co je to capital call a kdy se mě bude týkat?

Při podpisu investiční smlouvy se zavážete investovat částku, kterou si sami zvolíte. Fondu Jet 2 tím dáváte svolení si od vás tyto finanční prostředky během investičního období vyžádat, takzvaně „ svolat kapitál“. Během prvních tří let investičního horizontu tak proběhne několik capital calls, typicky před nákupem akvizic. Fond Jet 1 například v rámci svého investičního období využil šesti capital calls. V případě capital call máte třicet dnů na to, abyste fondu poslali požadovanou částku. Oproti vašim finančním prostředkům získáte akcie fondu v nelistinné podobě. Po každém capital call navíc obdržíte výpis z účtu, ze kterého zjistíte přesný objem akcií, který ve fondu držíte.