Používáme cookies.
Souhlasím

FAQ fondy2

Jaká je vlastnická struktura fondu Jet 2?

Generálním partnerem fondu Jet 2 jsou partneři Jet Investment, kteří budou držet deseti- až dvacetiprocentní podíl akcií fondu. Osmdesát až devadesát procent pak bude v držení limitovaných partnerů, především jednotlivců s vysokým čistým jměním a finančních institucí, včetně těch nadnárodních. Celý článek

Jaké je success fee pro Jet Investment?

Základní odměna za obhospodařování fondu Jet 2 je stanovena na 1,8 % za rok. Nadprůměrných výnosů ale dosahujeme především díky tomu, že naši projektoví manažeři dennodenně přímo v terénu naše podniky řídí. Na výkonnostní odměny máme v Jet Investment nárok teprve ve chvíli, kdy vám plně vrátíme pořizovací hodnotu akcií, typicky v druhé polovině investičního horizontu. Výkonnostní odměna pro obhospodařovatele je 1 %, pro zakladatele pak 20 % z… Celý článek

Kdo jsou investoři fondů Jet?

Jako největší český private equity fond umožňujeme investice fyzickým osobám. Do fondu Jet 1 s námi investovalo více než sto podnikatelů a manažerů, přičemž minimální vklad činil pět milionů korun. Fond Jet 2 bude kromě individuálních investorů otevřen i finančním institucím. Celý článek

Víte dopředu, do jakých společností budete investovat a kolik jich bude?

Plánujeme investovat do osmi až patnácti malých a středních výrobních společností v Evropě, ze kterých vybudujeme čtyři až pět oborových platforem. Z hlediska fáze vývoje, ve kterých se podniky nacházejí, budeme i nadále postupovat dle naší dosavadní strategie a uskutečňovat akvizice typu buy-out, growth, rescue / turnaround a late-stage venture. Při investicích do průmyslových oborů budeme dbát na diverzifikaci portfolia. Půjde především o… Celý článek

Co je to capital call a kdy se mě bude týkat?

Při podpisu investiční smlouvy se zavážete investovat částku, kterou si sami zvolíte. Fondu Jet 2 tím dáváte svolení si od vás tyto finanční prostředky během investičního období vyžádat, takzvaně „ svolat kapitál“. Během prvních tří let investičního horizontu tak proběhne několik capital calls, typicky před nákupem akvizic. Fond Jet 1 například v rámci svého investičního období využil šesti capital calls. V případě capital call máte třicet… Celý článek

Co to je aukce a jak probíhá?

Potřebujete z fondu Jet 2 vystoupit před ukončením investičního horizontu? Během každoroční aukce vás Jet Investment anonymně propojí s investory, kteří mají zájem vaše akcie odkoupit. Své akcie můžete převést buď stávajícím investorům fondu, nebo zcela nově příchozím, kteří splní legislativní požadavky kvalifikovaného investora. Teprve, když se s protistranou naším prostřednictvím dohodnete, odhalíme identitu vaši i protistrany. Veškerou… Celý článek

Mohu z fondů Jet vystoupit v průběhu investičního horizontu?

Na takovou možnost jsme samozřejmě připraveni. Ačkoliv je fond Jet 2 uzavřeného typu, ctíme vaše přání fondovou strukturu opustit. K tomuto účelu pro vás máme připraveny takzvané „aukce“, které se konají minimálně jednou ročně a v nichž můžete za naší asistence své akcie divestovat. Nutnou podmínkou prodeje vašich akcií je samozřejmě poptávka ze strany nakupujícího, divestice bohužel nemůžeme garantovat. Celý článek

Co znamená, že je fond Jet 2 uzavřeného typu?

Akcie, které ve fondu vlastníte, vždy odpovídají jeho vlastněnému majetku, tzn. primárně nelikvidním majetkovým účastem v podnicích. Proto není možné, aby fond v průběhu svého investičního horizontu odkupoval vlastní akcie na žádost investorů. Celý článek

Jak dlouhý je investiční horizont fondu Jet 2?

Ideálně osm, maximálně pak deset let. Celý článek

Jaká bude cílová hodnota kapitálu Jet 2 po upsání všech investic v říjnu 2018?

Cílová hodnota kapitálu fondu se pohybuje v rozmezí 2,5 miliardy až 5 miliard korun. Celý článek

Kdy mohu investovat do fondu Jet 2?

Upisovací období fondu Jet 2 probíhá od března do října 2018. Pokud o investici vážně uvažujete, raději nás kontaktujte co nejdříve. V případě, že se fond naplní ještě před konečným termínem, nebude již možné do fondu investovat. Další možnost podílet se na našich investicích a výnosech vám budeme moci nabídnout až za několik let se zamýšlenými fondy Jet 3 a Jet 4. Celý článek

Jakou návratnost své investice mohu s fondem Jet 2 očekávat?

Cílovou vnitřní míru návratnosti po odečtení všech nákladů a odměn jsme pro fond Jet 2 stanovili na 15 % za rok a více. Náš předpoklad o výnosnosti aktuálně naplňuje také fond Jet 1, který za dva roky dosáhl na zhodnocení 16 % p. a. Celý článek

Existuje nějaký limit pro výši investice?

Minimální investice do fondu Jet 2 je 1 milion korun, horní limit není stanoven. Výše investice nicméně ovlivňuje, s jakým subjektem budete investici řešit. Investice 10 milionů a výše jsou v naší kompetenci a investiční smlouvu tak budete podepisovat se zástupcem Jet Investment. Pokud se rozhodnete investovat pod 10 milionů, pečovat o vás bude naše partnerská společnost CONSEQ. Díky tomu budeme moci každému investorovi věnovat více času a… Celý článek

Co jsou fondy kvalifikovaných investorů?

Investice do fondů kvalifikovaných investorů, kam patří i fondy Jet, nejsou otevřeny široké veřejnosti. Fondy Jet umožňují investorům, nejčastěji finančním institucím a fyzickým osobám, podílet se na mnohonásobně větších investičních příležitostech, než na které by mohli dosáhnout sami. I proto s námi můžete investovat pouze v případě, že jste si vědomi rizik, které s sebou investice do fondu přináší, a že investice odpovídá vašemu finančnímu… Celý článek