5_Case studies

Průmysl máme pod kůží

Věnujeme mu péči už 25 let. Úspěšně jsme divestovali 19 projektů

Rozumíme potřebám malých a středních podniků. Vedle devíti aktuálně držených podniků jsme osmnáct projektů již ukončili. Restrukturalizovali a rozvíjeli jsme podniky v problémech. Pomáhali jsme byznysu růst.

Case Studies

PBS POWER EQUIPMENT

MSV Metal Group

BENET AUTOMOTIVE

KORDÁRNA Plus

PBS POWER EQUIPMENT

Firma v roce převzetí – červen 2007

Jet Investment založil PBS POWER EQUIPMENT v roce 2007 na zelené louce jako dceřinou společnost mateřské PBS INDUSTRY (dnes 2JCP) s ambicí vybudovat nový subjekt na půdorysu tehdy neperspektivní výroby hořáků v Třebíči. PBS POWER EQUIPMENT začínala pouze ve třech lidech a v porovnání s ostatními společnostmi v portfoliu Jet Investment patřila k těm nejmenším. Od roku 2015 patřila PBS POWER EQUIPMENT coby součást PBS Group do portfolia private equity fondu Jet 1.

 

Firma v roce divestice – leden 2023

PBS POWER EQUIPMENT během působení Jet Investment každoročně rostla a pravidelně vykazovala kladnou EBITDA, v první šesti letech dokonce s meziročním nárůstem přibližně 30 %. Růst společnosti se dařil díky důrazu na R&D, do nějž Jet Investment investoval nemalou část zisků firmy. Jedním z klíčových dopadů investic bylo rozšíření produktového portfolia o žárotrubné kotle, které v roce divestice tvořily zhruba polovinu obratu společnosti. Firma také navázala spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, která vedla k zahájení vývoje nízkoemisních hořáků. PBS POWER EQUIPMENT v roce 2023 vyvážela průmyslové kotle a hořáky do zemí jako je Japonsko, Indie, Indonésie, Irák, UAE, Egypt, Jordánsko, či Brazílie a Vietnam. Právě široké geografické rozkročení firmy bylo kromě vynikajících hospodářských výsledků jedním z důvodů, proč o firmu projevila zájem francouzská strojírenská společnost Babcock Wanson.

Výsledek

V únoru 2023 prodal Jet Investment společnost PBS POWER EQUIPMENT ze svého fondu Jet 1 silnému mezinárodnímu partnerovi, který dokáže dále akcelerovat její růst a otevřít jí nové trhy a synergie. V průběhu 15 let z ní díky důrazu na výzkum a vývoj a rozšiřování produktového portfolia Jet Investment vybudoval leadera na trhu průmyslových hořáků a kotlů se silným tržním podílem v České republice, mnoha zahraničními projektovými referencemi a s ročními tržbami téměř 200 milionů korun.

Zhodnocení

Vzhledem k založení společnosti na zelené louce je realizovaný výnos opravdu mimořádný - představoval několikasetnásobek vstupní investice a jedná se tím o jeden z nejúspěšnějších příkladů growth strategie v historii Jet Investment.

 

MSV Metal Group

Firma v roce převzetí – leden 2013

Jet Investment převzal MSV Metal, přímého následovníka bývalé Vagónky Studénka, v lednu 2013. Přední evropský výrobce zápustkových výkovků, výlisků, nárazníků, tažných háků, šroubovek a táhlových ústrojí pro železnici a další průmyslová odvětví se dostal do insolvence v květnu 2011 kvůli potížím předchozího akcionáře. Reorganizace společnosti se začala realizovat v červenci 2011 a jednalo se o jednu z největších soudem povolených reorganizací výrobní společnosti v České republice. Při převzetí společnosti v lednu 2013 si Jet Investment vytyčil následující cíle: stabilizovat společnost, rozvíjet segment podsestav, naplnit výrobní kapacity a konsolidovat trh.

Firma v roce divestice – únor 2020

Prodej společnosti MSV Metal Studénka završilo osmileté účinkování Jet Investment v roli majitele. Z firmy v insolvenci, do které Jet vstupoval, se stal tržní lídr s perfektní reputací na trhu, ať už v kvalitě, spolehlivosti nebo schopnosti vyvíjet nové produkty. Mezi ty nejvýznamnější patří nové typy nárazníků a šroubovek. Byla to mimo jiné právě MSV Metal, která se jako jediná na trhu dokázala vypořádat s požadavky nových norem na šroubovky. Všechny cíle se podařilo naplnit, mimo jiné díky důvěře k managementu společnosti a jím předloženým rozvojovým plánům. K růstu přispěly investice do technologií a produktů ve výši 15 milionů eur. Šlo zejména o rozběh lakovny, linky tepelného zpracování nebo investice do CNC kapacit a GO kovacích agregátů. Jet Investment také podporoval spokojenost zaměstnanců, o čemž mluví růst průměrné mzdy v dělnických profesích a dobré renomé MSV Metal jako jednoho z nejlepších zaměstnavatelů v regionu. K dalšímu výraznému impulsu patřila akvizice polského konkurenta, kovárny KUŹNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI, která přinesla dodatečné kapacity, přístup na polský trh, nový produkt rozporu zdrže a celkově větší sebedůvěru při jednání se zákazníky. Během působení Jet Investment se také podařilo přivést řadu nových zákazníků.

Výsledek

Z MSV Metal Studénka se za osm let stala zisková společnost, která investuje do technologií a dobře platí své zaměstnance, společnost s rekordní výší zakázkové knihy, naplněnou výrobní kapacitou a s jasnou vizí, co dále rozvíjet a do čeho investovat. Nový akcionář Moravia Steel je bez pochyby strategickým investorem, který bude dál pokračovat v rozvojových aktivitách a těžit ze synergií s ostatními společnostmi holdingu.

Zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 5,54násobek vstupní investice. Tržby skupiny vzrostly ze 706 milionů na 1,3 miliardy Kč, EBITDA z přibližně 96 na 200 milionů Kč, zatímco průměrná mzda v MSV Metal vystoupala z 28 na 38 tisíc Kč.

BENET AUTOMOTIVE

Firma v roce převzetí – září 2017

Jet Investment získal BENET AUTOMOTIVE v roce 2017 nákupem přímo od zakladatele společnosti. BENET AUTOMOTIVE měl za sebou v té době řadu let růstu, ty ale nebyly doprovázeny nastavením systému řízení, který by umožnoval efektivně řídit podnik s tržbami okolo 1 mld. Kč, což brzdilo další rozvoj firmy. Společnost, doposud vedená přímo majitelem, také neměla profesionální manažerský tým. Pro Jet Investment šlo o strategickou investici, která vhodně doplnila stávající akvizice – společnosti vyrábějící a zpracovávající karbonové materiály.

Firma v roce divestice – srpen 2019

I v poměrně krátké době od akvizice se Jet Investment podařilo vybudovat nový manažerský tým a začít nastavovat efektivní způsoby řízení. Zahájil přerod společnosti, tak aby byla organizačně připravena na budoucí růst vycházející z velmi silné poptávky po produktech BENETu na trhu. Podnik započal řadu investic do navýšení kapacit autoklávů, do CNC obrábění, nákupu lisovací technologie pro karbonové díly nebo do softwaru pro sledování výrobků a řízení výroby. K upevnění pozice stabilního Tier 1 dodavatele do automotive přispěly také centralizace výroby karbonových dílů a nový layout výroby v hlavním závodě v Milovicích.

Výsledek

BENET AUTOMOTIVE převzala v roce 2019 jako důležitého hráče své evropské automotive expanze japonská technologická společnost Teijin Limited, která patří mezi globální lídry ve vývoji, výrobě a prodeji technologicky pokročilých materiálů a výrobků.

Zhodnocení

Prodej BENET AUTOMOTIVE strategickému partnerovi byl poměrně rychlým, ale efektivním vyústěním vstupu Jet Investment do projektu.

KORDÁRNA Plus

Firma v roce převzetí – květen 2010

Jet Investment společně s dalšími finančními partnery přebírá 100% podíl v Kordárně Plus, ve společnostech Kordservice a Technické úklidové služby a minoritní podíl ve společnosti Texiplast. Skupina těchto firem se v té době nachází v insolvenci. Následně v roce 2011 přebírá 100% podíl ve společnosti Slovkord Plus. Jde o historicky první soudem povolenou přeshraniční reorganizaci podniku v Česku, později je považována za jednu z nejúspěšnějších reorganizací vůbec. Podnik se sedmdesátiletou historií se dostal do potíží v období finanční krize kvůli neschopnosti splácet dluhy spojené s masivními nedokončenými investicemi do výroby vlastního vlákna v senickém závodě. Ten musel být v roce 2009 úplně uzavřen, samotná textilka z Velké nad Veličkou propouštěla a přišla o většinu obchodních partnerů z řad předních výrobců pneumatik.

Firma v roce divestice – říjen 2018

Jet Investment držel Kordárnu Plus ve svém portfoliu přes osm let, během nichž se mu podařilo společnost stabilizovat, sjednotit provoz výroby geotextílií a geomříží do slovenského Texiplastu a ten následně odprodat strategickému investorovi, odstavit neefektivní části byznysu, odštěpit neprovozní aktiva, sjednotit roztříštěnou strukturu společností pod Kordárnu Plus a Kordplast a především implementovat strategii pro podporu dalšího růstu. Během tohoto období došlo i k úspěšnému dokončení investice do výroby vlastního technického vlákna a zahájení produkce zcela nového produktu, hi-tech karbonových textilií. Mezi lety 2010 a 2018 se prodeje kordových tkanin pro výrobu pneumatik ztrojnásobily a v prodejích séglových tkanin pro dopravníkové pásy se firmě podařilo, i přes propad trhu zákazníků, udržet svoji pozici na trhu. EBITDA vzrostla z 56 mil. Kč v roce 2010 na téměř 280 mil. Kč v roce 2018. Kordárna také významně přispěla k zaměstnanosti v místním regionu, když pod vedením Jet Investment zvýšila počet zaměstnanců o 250 lidí.

Výsledek

V říjnu 2018 prodal Jet Investment Kordárnu a Kordplast thajskému petrochemickému gigantu Indorama Ventures. Pod vedením Jet Investment se Kordárna se dvěma výrobními závody ve Velké nad Veličkou a slovenské Senici stala předním evropským producentem kordových a séglových tkanin s potenciální roční výrobní kapacitou až 50 000 tun. Produkce Kordárny, která je v jejích závodech plně integrovaná od vlákna až po tkaninu, putuje do více než 15 zemí v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii. Kordárna je navíc strategicky umístěna, sídlí v srdci evropského automobilového průmyslu, v okruhu 500 km mají své závody klíčoví výrobci pneumatik i automobilů. Konsolidace Kordárny v rámci petrochemických aktivit nového vlastníka v budoucnu povede k růstu jejího významu na globálním trhu.

Zhodnocení

Realizovaný výnos pro investory představoval 5,75násobek vstupní investice, v historii brněnské investiční společnosti patří tento projekt mezi ty nejúspěšnější.

LESS & TIMBER

Českomoravský len, a. s.

ZPA Nová Paka, a. s.

Moravské autoopravny, a. s.

LESS & TIMBER

Firma v roce převzetí – leden 2015

Jet Investment získal dřevozpracující podnik LESS & TIMBER v roce 2015 v insolvenčním řízení a stal se tak 100 % vlastníkem jednoho z nejmodernějších závodů na zpracování jehličnatého dřeva v EU. Jednalo se o poměrně zdravou společnost, kterou do problémů přivedla neschopnost původního majitele splácet vysoké investice. Pro Jet Investment šlo o strategickou investici s významnou perspektivou růstu.

Firma v roce divestice – červen 2018

Podnik se třemi geograficky vzdálenými pilami a závodem na zpracování dřeva vyžadoval nutnou restrukturalizaci a racionalizaci provozů. Během necelých čtyř let Jet Investment očistil podnik od nepotřebných aktiv, investicí do nové haly v čáslavském areálu LESS & TIMBER pak soustředil klíčový pilařský provoz a výrobu lepeného hranolu na jednom místě, čímž se podařilo nejenom navýšit kapacitu roční produkce hranolu z 15 až na 20 tisíc m3, ale i dosáhnout nákladových a dalších synergií.

Výsledek

V roce 2018 podnik kupuje česká investiční skupina Prosperita Holding. LESS & TIMBER s více než 300 zaměstnanci tak přešel pod silného strategického partnera, který hodlá výrobu i zaměstnanost nadále rozvíjet.

Zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 6,3násobek vstupní investice, jednalo se o jednu z nejúspěšnějších investic Jet Investment.

Českomoravský len, a. s.

Firma v roce převzetí – únor 2000

Společnost v době našeho převzetí vykazovala záporný hospodářský výsledek. Organizačně byla členěna do tří na sobě nezávislých výrobních programů – impregnace papíru a laminaci desek pro nábytkářský průmysl, zpracování lněného stonku ve vlastních tírnách a kovovýroby s vlastním vývojem jednoduchých zemědělských strojů.

Firma v roce divestice – březen 2001

Společnost jsme nejprve stabilizovali uzavřením neperspektivního programu kovovýroby a snížením počtu administrativních pracovníků. Během jednoho roku jsme tak mohli najít strategické partnery pro dvě zbývající funkční divize. Laminaci včetně know-how, výrobních aktiv a nemovitostí do svého výrobního portfolia zařadil jeden z největších výrobců dřevovláknitých a MDF desek, Dřevozpracující družstvo Lukavec. Divize zpracování lnu včetně většiny tíren našla majitele ve společnosti založené a vlastněné především pěstiteli lnu.

Výsledek

Díky restrukturalizačním krokům Jet Investment se podařilo z nefunkční společnosti vyčlenit zdravé divize a z velké části zachovat tradiční výrobu i pracovní místa upadajícího podniku.

Zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 3,9násobek vstupní investice.

ZPA Nová Paka, a. s.

Firma v roce převzetí – srpen 2001

Jet Investment majetkově vstoupil do krachující společnosti ZPA Nová Paka, když stávající management nebyl schopen realizovat podnikatelský záměr, který by společnost vyvedl z krize. K vyhrocení situace přispěla i úvěrující banka, která požadovala jednorázové okamžité splacení úvěru, a tím společnosti hrozil úpadek.

Firma v roce divestice – listopad 2007

Nový krizový management dosazený společností Jet Investment vypracoval záměr vyvedení firmy z úpadku, jeho hlavními parametry bylo dohodnutí úvěrování jinou bankou, redukce počtu zaměstnanců úměrně k dosahovaným tržbám, správné nastavení obchodní a cenové politiky, zaktivování nepotřebného majetku a zejména rozvoj hlavního výrobního programu, protože výroba měřicí a regulační techniky pro průmyslové použití byla vyhodnocena jako velice perspektivní.

Výsledek

Dlouhodobě ztrátová firma si naplněním ozdravného plánu opětovně vybudovala pevné postavení na tuzemském i zahraničním trhu. Udržela si kontinuálně vysokou kvalitu výroby a zvládla náročnou certifikaci svého výrobního programu pro jadernou energetiku. ZPA Nová Paka úspěšně pokračuje ve své podnikatelské činnosti, rozvíjí a zdokonaluje svůj nosný výrobní program, který má tradici více jak 72 let.

Zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 6,8násobek vstupní investice.

Moravské autoopravny, a. s.

Firma v roce převzetí – říjen 1998

Již při vstupu do společnosti Moravské autoopravny bylo zřejmé, že jedna z nástupnických firem ČSAD se svým úzce zaměřeným výrobním programem na generální opravy a repase nákladních automobilů Tatra nedokáže v nových podmínkách obstát. Proti ní stála řada menších, konkurenčních firem, které dokázaly nabídnout podobné služby i kvalitu s daleko nižšími náklady. Negativní vliv na chod společnosti měly také samotné problémy automobilky Tatra.

Firma v roce divestice – únor 2002

Podařilo se úspěšně naplnit investiční záměr ukončení výrobní činnosti a prodeje aktiv rozsáhlého areálu.

Zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 4násobek vstupní investice.

Sběrné suroviny, a. s.

Sběrné suroviny, a. s.

Firma v roce převzetí – srpen 1999

Sběrné surovin vykupovaly, třídily a následně prodávaly druhotné suroviny. Podnik také centrálně řídil desítky regionálních středisek, které spravovaly stovky dalších lokálních výkupen druhotných surovin. Takto náročná organizační struktura znemožňovala podniku dostatečně vydělávat.

Firma v roce divestice – březen 2001

Po rozdělení společnosti na jednotlivá střediska jsme většinu z nich odprodali zájemcům z řad zpracovatelů a obchodníků s druhotnými surovinami (např. Remat nebo ASA). Některé méně zajímavé výkupny jsme odprodali přímo jejich zaměstnancům.

Výsledek

I přes ukončení obchodní činnosti původní společnosti se business dál úspěšně rozvíjí pod novými vlastníky.

Zhodnocení

Realizovaný výnos představoval 2,9násobek vstupní investice.

Divestované společnosti

Společnost Obor Termín akvizice Termín divestice
BENVIG HEAT TRANSFER strojírenství srpen 2016 červenec 2023
PBS POWER EQUIPMENT energetické strojírenství červen 2007 leden 2023
PAYMENT4U elektrotechnický průmysl a software červenec 2016 duben 2020
MSV Metal Group železnice leden 2013 únor 2020
BENET AUTOMOTIVE automotive, karbonové materiály září 2017 srpen 2019
KORDÁRNA Plus technické textilie, speciální chemie květen 2010 říjen 2018
LESS & TIMBER dřevozpracující průmysl, energetika leden 2015 červen 2018
Texiplast, a. s. geosyntetika duben 2010 září 2013
Avízo, s. r. o. obalový průmysl srpen 2008 březen 2013
Rolofol, s. r. o. obalový průmysl leden 2008 listopad 2011
ZPA Nová Paka, a. s. elektrotechnický průmysl srpen 2001 listopad 2007
Jitka, a. s. textilní průmysl září 2005 září 2007
Hutní montáže, a. s. těžké strojírenství srpen 2002 březen 2005
Adast Blansko, a. s. strojírenství březen 2004 říjen 2004
Vinium, a. s. potravinářský průmysl červenec 2001 duben 2003
Moravské autoopravny, a. s. opravny, automobilový průmysl říjen 1998 únor 2002
Českomoravský len, a. s. textilní průmysl únor 2000 březen 2001
Sběrné suroviny, a. s. sběr odpadu srpen 1999 březen 2001
Kornolit, a. s. výroba plastů duben 1998 únor 2000