Používáme cookies.
Souhlasím

Na takovou možnost jsme samozřejmě připraveni. Ačkoliv jsou fondy Jet uzavřeného typu, ctíme vaše přání fondovou strukturu opustit. K tomuto účelu pro vás máme připraveny takzvané „aukce“, které se konají minimálně jednou ročně a v nichž můžete za naší asistence své akcie divestovat. Nutnou podmínkou prodeje vašich akcií je samozřejmě poptávka ze strany nakupujícího, divestice bohužel nemůžeme garantovat.